سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور

اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی برق کشور

جدیدترین مطالب

معرفی سازمان

سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور به عنوان تنها تشکل علمی دانشجویان مهندسی برق و کامپیوتر در سطح ملی در سال ۱۳۷۷ و پس از برگزاری نخستین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران در دانشگاه صنعتی شریف تأسیس شد. پس از چند دوره فعالیت، با ثبت سازمان در وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان اتحادیه انجمن­های علمی دانشجویی مهندسی برق کشور، این سازمان وظیفه هدایت، حمایت و برنامه­ریزی در جهت رشد و پیشرفت دانشجویان و ترغیب آن‌ها به انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی در دانشگاه­های کشور را برعهده گرفت.

About NSSOEE

The NSSOEE was founded as the only scientific association of students in electrical engineering and computer science in 1998, after the first Iranian Student Electrical Engineering Conference in Sharif University of Technology. After several years of activity, with the registration of the organisation in the Ministry of Science and Research and Technology as the Association of Academic Students in Electrical Engineering, the organisation has the task of directing, supporting and planning students for the development and advancement of their research and research work at universities in IRAN

معرفی کمیسیون های سازمان

اخبار و اطلاعیه های سازمان

کارت خدماتی رفاهی سازمان

کارت رفاهی-خدماتی سازمان علی دانشجویی مهندسی برق کشور 

توضیحات در مورد کارت و خدمات

معرفی جهت دوره کارآموزی

معرفی به صنعت

شرکت در دوره های آموزشی با تخفیف ویژه

معرفی جهت دوره کارآموزی

معرفی به صنعت

شرکت در دوره های آموزشی با تخفیف ویژه

برگزاری دوره های کارآفرینی

نهادهای عضو سازمان

انجمن های علمی دانشجویی عضو سازمان که امکان شرکت در مجمع دارند.

انجمن های علمی دانشجویی مهندسی برق، IEEE، انرژی، ماشین های ریلی، و مهندسی پزشکی

صرفا دبیر انجمن علمی می تواند انجمن را در سازمان عضو نماید

با استفاده از کلید زیر وارد فرم عضویت انجمن علمی ها شوید

انجمن علمی دانجشویی مهندسی برق / دانشگاه رازی

انجمن علمی برق دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه ایلام

انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق دانشگاه سمنان

انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد

انجمن علمی برق دانشگاه صنعتی شیراز

انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه شاهد

انجمن علمی برق دانشکاه صنعتی نوشیروانی بابل

انجمن های علمی دانشجویی مهندسی برق  دانشگاه اردکان

انجمن های علمی دانشجویی مهندسی برق دانشگاه محقق اردبیلی

انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه علوم و فنون مازندران

انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز

انجمن علمی مهمدسی برق دانشگاه صنعتی جندی شاپور

انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه زنجان

انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه گلستان

انجمن علمی برق دانشگاه لرستان

انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان

انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق دانشگاه کاشان

انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه بناب

انجمن علمی برق، کرونا/ دانشگاه ملایر

انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه هرمزگان

انجمن علمی دانشجوی برق/دانشگاه فنی وحرفه ای استان کردستان(دانشکده فنی شهید یزدان پناه سنندج)

انجمن علمی مهندسی دانشگاه آزاد واحد کرج

انجمن های علمی دانشجویی مهندسی برق دانشگاه صنعتی اراک

انجمن علمی گروه مهندسی برق دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی

انجمن های علمی دانشجویی مهندسی برق دانشگاه شهید شمسی پور

انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

انجمن علمی برق دانشگاه پیام نور مرکز همدان

انجمن علمی برق دانشگاه فنی استهبان

انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه صنعتی سهند تبریز

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی ارومیه

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تربیت مدرس

شاخه ی ieee دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

شاخه دانشجویی انجمن IEEE دانشگاه کردستان

شاخه بین المللی IEEE  دانشگاه دولتی فنی ومهندسی بوئین زهرا

همکاران سازمان

شرکت ها، نهادها و سازمان هایی که در برگزاری برنامه های کشوری و بین المللی با سازمان همکاری می کنند و یا در ارائه خدمات رفاهی به دارندگان کارت سازمان با ما همکاری می کنند

ارتباط با ما

ارتباط با ما

دبیرخانه مرکزی

تهران، لویزان، خیابان شهید شعبانلو، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده برق

تلفن : ۰۲۱۲۲۹۷۰۰۶۰(داخلی۲۶۸۲)

فکس: ۰۲۱۲۲۹۷۰۰۰۱

دبیرخانه شهرستان

کرمانشاه، طاق بستان، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

ایمیل :

info@nssoee1998.ir

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور
دانشگاه رازی کرمانشاه